Translated pages

Request our pages in other languages and read our disclaimer for translated content.

If you need a page in another language, please email [email protected].

Disclaimer

We try to ensure that the information on this site is correct, but we don't give any express or implied warranty as to its accuracy. We don't accept liability for any error or omission.

The definitive version of an FCA publication other than the Handbook is the original, printed one. The definitive version of Handbook text at any particular time is the version contained in the instruments (including amending instruments) published on the FCA website.

Read our full disclaimer

Cymraeg

Rydym yn ceisio sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir, ond nid ydym yn rhoi gwarant o unrhyw fath, naill ai'n ddatganedig neu'n ymhlyg, o ran ei chywirdeb. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw wall na hepgoriad.

Y fersiwn print gwreiddiol yw fersiwn diffiniol unrhyw gyhoeddiad gan yr FCA ac eithrio'r Llawlyfr. Y fersiwn a geir yn yr offerynnau (gan gynnwys offerynnau diwygio) a gyhoeddwyd ar wefan yr FCA yw fersiwn diffiniol testun y Llawlyfr ar unrhyw adeg.

Darllenwch ein hymwadiad llawn.​

Page updates

: Editorial amendment old translations removed and contact information provided
: Editorial amendment page update as part of website refresh